Članovi Udruženja mogu biti sva lica koja pristupe Udruženju i prihvate programske ciljeve i opšta akta Udruženja. Sva lica koja žele biti dio velike priče, koja žele učestvovati u organizaciji poslovnih i edukativnih događaja, projekata sa drugim udruženjima, sa konotacijom podizanja svijesti o poduzetništvu i stvaranju boljih uvjeta i većih šansi za zapošljavanje mladih, su dobrodošli!
Nakon formalnog procesa učlanjivanja, članovi će biti unešeni u bazu podataka Akademije Intellectus. Članovi će učestvovati u svim projektima, aktivnostima i događajima koje Udruženje bude organizovalo, i imat će pravo na zasluge iza pomenutih aktivnosti. Također, članovi će imati pravo učešća na svim konferencijama i seminare koji se organizuju besplatno, a koja udruženje bude organizovalo u okviru projekata sa drugim udruženjima. Na ovaj način svi članovi postaju dio mreže mladih i uspješnih ljudi ovog društva, kroz koju će ostvariti ne samo nova poznanstva nego i poslovne kontakte, te priliku za razmjenu iskustva.

Regular Membership članstvo u Akademiji Intellectus

Godišnja članarina za Regular Member članstvo iznosi:
1. 24 KM za zaposlene;
2. 12 KM za penzionere;
3. 10 KM za studente i srednjoškolce.

Za članstvo, potrebno je ispuniti aplikaciju i dostaviti je putem e-mail na: info@intellectus.ba.
Aplikaciju za Regular Member članstvo možete preuzeti ovdje.

Golden Membership članstvo u Akademiji Intellectus

Pored Regular Member paketa, udruženje nudi i Golden Member članstvo, čija mjesečna članarina iznosi 25.00 KM. Korisnik Golden Member paketa ostvaruje 50% popusta na sve komercijalne i profesionalne edukacije i kurseve koje Akademija Intellectus pokrene.

Za članstvo, potrebno je ispuniti aplikaciju i dostaviti je putem e-mail na: info@intellectus.ba.
Aplikaciju za Golden Member članstvo možete preuzeti ovdje.

Članovi Udruženja ne mogu biti:
– lica kojima je izrečena mjera bezbjednosti zabrane javnog istupanja, dok ta zabrana traje,
– lica osuđena za krivična djela protiv bezbjednosti ili krivična djela ugrožavanja osnovnih ljudskih prava, kao za krivična djela preuzeta po osnovu međunarodnih konvencija,
– lica kojima je izricana kazna isključenja ili neka disciplinska mjera kod drugih Udruženja i organizacija,
– lica koja svojim lošim odnosom prema ostalim članovima narušavaju jedinstvo Udruženja.