Nedim Musić

Video/ fotografija

Mladi full-around poduzetnik. Uz zvanje magistra tjelesnog odgoja stečenog u okviru Univerziteta u Tuzli, Nedim se aktivno bavi i fotografijom, kao i izradom video zapisa. Posjeduje i vlastitu web stranicu koja direktno radi na promovisanju prirodnih ljepota Bosne i Hercegovine, koja sadrži ogroman portfolio njegovih snimljenih video zapisa. Nedim je prava osoba za prenošenje svog iskustva i vještina na naše mlađe generacije, učeći ih da se ne smijemo plašiti od potrage vlastitih snova.  

Dina Mehanovic Hulusić

Oblast matematike i statistike

2012. godine diplomirala na Prirodno-matematičkom fakultetu u okviru Univerziteta u Tuzli. 
Vrši poziciju profesora matematike u Richmond Park Međunarodnoj srednjoj školi Tuzla, a duži niz godina djeluje kao spoljni saradnik na Univerzitetu u Tuzli.
 Proaktivan i inovativan pristup prema svim kandidatima je upravo karakteristika naše profesorice Mehanović Hulusić.

Amar Kalajlić

Planinarstvo

Amar Kalajlić rođen je 10.08.1992. godine. Završio je srednju školu Gimnazija „Meša Selimović” u Tuzli, a potom i Rudarsko geološko građevinski fakultet – smjer rudarstvo. Još od svoje desete godine aktivista je i volonter u nevladinom sektoru.  Ljubav prema prirodi dovela ga je i do Odreda izviđača „Krin” Tuzla gdje je član već 13 godina, a posljednjih 5 godina obnaša funkciju ekonoma u okviru radnog predsjedništva. Šest godina aktivan je član Planinarskog društva Konjuh Tuzla, gdje se od samog početka takmiči u planinarskoj orijentaciji i orijentiringu. Sa svojom ekipom u ovoj disciplini proslavio se kao državni prvak i vice prvak Balkana u planinarskoj orijentaciji i orijentiringu. Učesnik je i inicijator mnogih aktivnosti povezanih sa prirodom, životom u prirodi i zaštiti prirode.
Zadnje dvije godine obnaša funkciju potpredsjednika Vijeca mladih grada Tuzla

Lejla Kišić

Dječija edukacija i rehabilitacija

Nakon srednje Medicinske škole u Tuzli,2016. godine diplomirala na Edukacijsko- rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, na odsjeku specijalne edukacije i rehabilitacije. Dugogodišnja aktivistkinja i volonterka u oblasti zaštite dječijih prava i rada sa djecom. Volontiranjem se bavi od 2013. godine u organizaciji za djecu i mlade Osmijeh za osmijeh, a 2014. godine počinje volontirati u Međunarodnoj humanitarnoj organizaciji World Vision.  Od 2017. godine angažovana na Edukacijsko- rehabilitacijskom fakultetu u Tuzli kao stručna saradnica na odsjeku Specijalne edukacije  i rehabilitacije. Uporedo sa tim, Lejla je direktorica Udruženja za ljudska prava i socijalnu inkluziju te terapeut djeci  sa razvojnim poteškoćama predškolskog i školskog uzrasta.  Iza sebe ima niz uspješnih Montessori i ABA ( applied behaviour analysis) edukacija te ponosno nosi titulu UNICEF-ovog šampiona socijalne inkluzije u BiH.

Ena Huskić

Njemački jezik

Diplomirala 2012.godine na Filozofskom fakultetu na odsjeku za njemački jezik i književnost, Univerzitet u Tuzli.
Posjeduje dugogodišnje radno iskustvo u osnovnim i u srednjim školama, kao i iskustvo sa raznim programima kurseva u grupnom ili individualnom radu.
Trenutno vrši poziciju profesora njemačkog jezika u Richmond Park International School Tuzla.
Kreativni i zabavni časovi su njen glavni cilj kao i upotreba savremenih metoda za učenje njemačkog jezika uz aktivnu upotrebu istog.

Admir Begtašagić

Oblast IT-a

. Diplomu inženjera telekomunikacija stekao na Fakultetu elektrotehnike u Tuzli. Nakon završetka studija, radio kao fornt-end developer u Cape Ann Enterprises, te kao profesor praktične nastave u JUMS Elektrotehničkoj školi u Tuzli. Trenutno obnaša funkciju koordinatora računarske mreže u Spin d.o.o.

Amar Sočić

Fotografija

Mladi entuzijasta za fotografijom, koji je ljubav za fotografijom spoznao još u petnaestoj godini života. Odlučio je da je to njegova strast i da se želi baviti profesionalno tom strukom.
Tokom upoznavanja sa fotografijom počinje se baviti i video produkcijom snimajući i prateći “Hip-hop” kulturu tuzlanske scene. Ima vlastitu facebook stranicu pomoću koje plasira rezervacije za privatne fotografske sesije, a u neku ruku ga možemo svrstati i u mladog influensera. Ima izraženu volju i želju da svoje znanje i iskustvo prenese na mlađe generacije i da na taj način doprinese zajednici u kojoj živi.

Adisa Smajić

Engleski jezik

Diplomirani inžinjer elektrotehnike, oblast energetika. Tokom i nakon studija radila sezonski u turistickoj agenciji, u administraciji, i u prodaji putničkih aranžmana. Zatim 2018. godine radila kao spoljni saradnik za Tirol d.o.o Tuzla na konstrukcijama elektronskih shema. Posjeduje certifikat Cambridge ESOL International B2 engleskog jezika od 2013.-te godine. 

Jasmina Mehmedbegović

Oblast građevine

Apsolventica na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu odsjek građevinarstvo, mnogo voli tehnologiju i sve prednosti i olakšice u svakodnevnom životu koje nam ona pruža.
Jedna od najdražih prednosti tehnologije joj je korištenje software-skih paketa za crtanje.
Kroz godine školovanja i odrađivanja freelancerskih poslova usavršila je AutoCAD software u dijapozonu koji je potreban za studente tehničkih fakulteta i srednjoškolace i vrlo rado bih svoje znanje i  stečene vještine podijelila sa novim mladim nadama.

Nedžad
Pirić

Oblasti menadžmenta i ekonomije

Iskusan i visoko motivisani menadžer sa izuzetnim sposobnosti za multitasking, planiranje i organizaciju. Značajno iskustvo u vođenju timova visokih performansi koji su u stanju dostaviti proizvod, servis ili uslugu prve klase za bilo koji postavljeni poslovni cilj. Dokazana postignuća u oblastima ljudskih resursa, finansija, marketinga i menadžmenta imovinom. Tokom 2018. godine je bio Predsjednik nadzornog odbora Međunarodnog aerodroma Tuzla, dok je prepoznat i kao direktor i osnivač nevladine organizacije Digitalus. Svojom predanošću tokom svake edukacije daje svoj maksimum u prenošenju znanja, iskustva i vještina svojim kandidatima.

Azur
Ramić

Oblasti marketinga i grafičkog dizajna

Diplomirao ekonomiju na Ekonomskom Fakultetu u Tuzli 2013-te godine. Mladi poduzetnik i ekspert u oblasti marketinga. Osnivač prepoznatljive marketing agencije EGLEN, i suosnivač američke marketing agencije eLumination Solutions. Tokom 2018. godine je vršio dužnost generalnog menadžera Plave Poliklinike u Tuzli. Svojom motivacijom, inspiracijom, i ljubavi prema svom poslu pruža i više nego potrebno našim kandidatima i polaznicima edukacija.

Samid Latifović

Geografija

Diplomirao geografiju na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 2014. godine. Tokom 2015. godine je obnašao poziciju strucnog saradnika za prirodno naslijeđe u JU Zavod za zaštitu kulturno-historijskog I prirodnog naslijeđa TK. Tokom studija je radio mnogobrojne prakse u osnovnim i srednjim školama gdje je stekao iskustvo u radu sa djecom.

Aldina Jahić

Oblasti filozofije i sociologije

Profesorica filozofije i sociologije u Richmond Park International Schools of Tuzla.
Saradnica je nekoliko internacionalnih i regionalnih nevladinih organizacija i iza sebe ima niz uspješno realizovanih edukativnih programa gdje je radila na pozicijama organizatora ili predavača. Posjeduje nekoliko internacionalnih certifikata za leadership i govorničke vještine

Namik Alagić

Oblast finansija

Diplomirao međunarodne finansije na Američkom univerzitetu u Bosni i Hercegovini 2010.godine. Iskustvo stekao u bankarskom  sektoru  i to u NLB Banci čiji je bio stipendista,   na poziciji kreditnog analitičara, u periodu 2010-2015. Od 2015.god zaposlen u osiguravajućim kućama na pozicijama agenta prodaje i voditelja korporativnih klijenata. Trenutno angažovan u lizing kući u Tuzli. Dijeljenje iskustva iz realnog sektora kroz rad sa privrednim subjektima osnovni je motiv angažovanja na Akademiji Intellectus.

Mirza Aganović

Oblast telekomunikacija

Iskusni elektroinžinjer u oblasti telekomunikacija, sa željom za kontinuirano napredovanje i savladavanje novih tehnologija u oblasti elektroinžinjeringa. Svoje iskustvo stiče u Elkomu i Imelu kao sistemski inžinjer. Njegov angažman je ogledalo njegove želje da svoje iskustvo i vještine prenese na mlađe generacije.

Almir Tahirović

Oblast menadžmenta i marketinga

Svoj dodiplomski studij je završio na SUNY Univerzitetu u Nju Jorku iz oblasti međunarodnih finansija i bankarstva. Nakon toga upisuje i uspješno završava drugi ciklus studija na Univerzitetu u Bihaću iz oblasti menadžmenta i poduzetništva. Svoje iskustvo je sticao u brojnim kompanijama poput: INOX, CIVIC i Sberbank. Trenutno obnaša poziciju izvršnog direktora u kompaniji Euro.